เกี่ยวกับเรา

เพื่อขานรับกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในปี2016 กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้จัดตั้งเว็บไซต์ข่าวรายวัน Taiwan Today ภาคภาษาอินโดนีเซีย เวียดนามและไทยขึ้นในปี 2018 เพื่อเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารล่าสุดในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของไต้หวัน คลอบคลุมไปถึงข่าวสารที่แสดงให้เห็นถึงซอฟต์พาวเวอร์ของไต้หวัน ซึ่งจะจัดรวบรวมข่าวสารแต่ละอาทิตย์ ส่งเป็นE-paper ผ่านช่องทางอีเมล์ให้กับผู้ติดตามข่าวสาร ในปีเดียวกันนี้ กระทรวงการต่างประเทศก็ได้เปิดตัวเว็บพอร์ทัล “ศูนย์ข้อมูลนโยบายมุ่งใต้ใหม่” เพื่อเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่และข่าวสารรายวันอีกด้วยเช่นกัน