ภายใต้กฎหมาย GDPR ของ EU เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ในการตรวจสอบ แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวใดๆ ซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้ควบคุมข้อมูล หากท่านต้องการตรวจสอบ แก้ไขและลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของท่านในระบบ Taiwan Today กรุณากรอกรายละเอียดคำร้องขอของท่าน